This is alternative content.

Rehabilitační cvičení PKB v bazénu

pod záštitou Nadace zdraví pro Moravu
                       nadace_morava.gif

      Dlouhodobě si naši členové přáli mít možnost cvičení ve vodě. Voda je nejen osvěžující živel, ale každý pohyb s její pomocí je méně náročný a tedy radostnější. A u parkinsoniků to platí dvojnásob.

      Najít vhodný bazén ke cvičení takto nemocných lidí není jednoduché. Velký bazén s hlubokou vodou se vůbec neosvědčil. Mnozí plavat nemohou a potřeba kdykoliv najít „pevnou půdu pod nohama“ je zcela nezbytná. Určitým řešením by snad byly školními bazény, ale jejich kapacita je natolik vytížená, že jednání o pronájmu byla neúspěšná. Nakonec se našlo řešení zcela nečekaně.

                  "Péče o zdraví jednotlivce = spokojenost celé společnosti"

      je krédo Nadace zdraví pro Moravu. PKB se rozhodl v roce 2009 účastnit vyhlášeného Veřejného grantového řízení pro neziskové, rozpočtové, příspěvkové organizace a občanská sdružení v oblasti prevence a podpory zdraví. Projekt „Aktivně proti Parkinsonu“ byl Nadací zdraví pro Moravu akceptován. Díky jejímu sponzorskému daru mohou naši členové zlepšovat svoji pohyblivost a snižovat psychickou zátěž nemoci při cvičení v bazénu. Část úhrady ze sponzorského daru a finanční spoluúčast cvičících umožňuje parkinsonikům a jejich rodinným příslušníkům prožít relaxační chvíle v bazénu s unikátní technologií dosolované vody, která má díky účinkům mořské soli i antiseptické účinky. Mnozí využívají i další služby.

                     fitness_brno_logo.gif

      Whirlpool umožňuje ponořit se také do teplé, zklidňující vody a nechat masírovat tělo tam, kde je to nejvíce potřeba. Někteří snižují svalové napětí a ztuhlost těla v Infrasauně, nebo v parní kabině. Příjemné moderní prostředí a společnost přátel navozuje všem přítomným dobrou náladu, svěžest a vitalitu. Vždy odchází ze cvičení v bazénu s novou energií a optimizmem.Upřímně děkujeme Nadaci zdraví pro Moravu za sponzorský dar, bez něhož bychom, tyto krásné okamžiky nemohli prožít.

      Nadace zdraví pro Moravu však přináší mnoho radosti parkinsonikům i svým vlastním projektem "Zpívání pro zdraví", který si klade za cíl zlepšení psychomotorického stavu chronicky nemocných. Za tento skvělý nápad skládáme nevýslovnou vděčnost. Opakovaně jsme se zúčastnili tohoto projektu společně s Cimbálovou muzikou pod vedením Petra Mikulky se sólistou Václavem Kováříkem a dalšími zajímavými hosty. Kolik radosti a dobré nálady jsme si vždy odnesli se vůbec nedá popsat. Díky nadaci jsme také navštívili představení v divadle Radost a v Rubínu. Všechny jmenované kulturní pořady se uskutečnily ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno.

Dobrá psychická kondice je základ dobrého fyzického zdraví.

A díky Nadaci zdraví pro Moravu jsme se o tom určitě přesvědčili.

      Přejeme všem organizátorům, jmenovitě paní MUDr. Danuši Spohrové a PhDr. Marcele Vandrové hodně elánu a dobrých nápadů pro podobné akce v budoucnu. Velmi se těšíme na setkání a společně prožité chvíle plné dobré nálady. Vřelý dík za všechny brněnské parkinsoniky.

                                                                       Mgr. Eva Vernerová, předsedkyně PKB