This is alternative content.

Kam můžete směrovat pomoc pro Parkinson Klub Brno (PKB)?

1. Informovanost veřejnosti a členů PKB
   - pravidelné zveřejňování informací o naší činnosti
       (tištěná média, tiskárny, vydavatelství, apod.)
   - poskytnutí reklamní plochy (vývěsky) na frekventovaném místě
   - vydávání a tisk našeho vlastního Zpravodaje
       (jedno číslo vyšlo v r. 2006, druhé v r. 2010, ale z finančních důvodů
       není možné pokračovat)
   - úhrada webhostingových služeb

2. Kopírování, tisk, kancelářské potřeby
   - tisk aktuálních informací určených členům Klubu
   - pozvánky na přednášky a jiné akce
   - propagační letáky (pro nové členy, do čekáren neurologů apod.)
   - papíry, obálky, euroobaly, pořadače

3. Poštovné
   – rozesílání pozvánek a další korespondence

4. Pronájem prostoru
   - pro setkání členů a příznivců PKB
   - pro sportovní aktivity (např.ping-pong a jiné sportovní vyžití členů)

5. Rehabilitační cvičení
   - pronájem tělocvičny
   - pronájem bazénu (finančně velmi náročné)

6. Přeprava imobilních členů (velmi aktuální)

7. Pomoc při pořádání akcí
   (např. slavnostní setkání ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci, přednášky ...)
   - tisk pozvánek
   - květinové dary
   - odměny účinkujícím
   - příspěvek na občerstvení finanční i reálný
   - pomoc s přípravou pohoštění a obsloužení návštěvníků

8. Podpora námi organizovaných akcí

9. Pomoc se získáváním grantů
   - sledování gantových řízení a pomoc s administrativou nutnou k získávání
     prostředků z těchto zdrojů, tvorba projektů
   - pomoc s vedením účetnictví, bankovního konta

10. Finanční příspěvek na podporu naší činnosti je možno zaslat bankovním převodemÚDAJE POTŘEBNÉ PRO ZASLÁNÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU:
Korespodenční adresa:
Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s., Merhautova 13e, Brno 13, 613 00
IČ: 72568275

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., č. účtu: 2200280018/ 2010


Darovací smlouva ke stažení ZDE.

Děkujeme všem dárcům, bez ohledu na výši darované finanční částky. Jen díky této vaší velkorysosti můžeme zachovat dosavadní aktivity pro naše členy.