This is alternative content.

"GALERIE" aktivních parkinsoniků

     Vstoupili jste do pomyslné galerie, ve které Vám chceme představit zajímavé a pozoruhodné lidi.

Měli určité představy a sny o vlastní budoucnosti, jako všichni ostatní. Cestu jim však zkřížila nevyléčitelná nemoc. Pro každého z nich znamenala přehodnocení životních priorit a hodnot. Byli nuceni zamýšlet se a klást si otázku, jak žít dál a zda-li ještě bude možné prožívat obyčejné radosti všedních dní. Hledali způsob, jak nepřízeň osudu přijmout, ale zároveň se nenechat ničit jejími důsledky po stránce psychické i fyzické. Vydali se na neznámou cestu a setkali se s radostí, krásou, tvořivostí a naprosto jiným pohledem na všechno! Otevřely se jim dveře do nového světa. Světa aktivit, zájmů a dimenzí, o kterých neměli prozatím ani tušení.
     Nemoc přináší mnoho omezení, potíží a překážek, o kterých zdraví lidé nepřemýšlí. A právě proto Vám chceme v naší galerii tyto lidičky představovat.

Rádi bychom, aby byli pro Vás ostatní, nacházející se v podobné situaci, inspirací a motivací.

gap_rezaninova   gap_dufek   gap_hrabal   gap_dizka