1 Parkinson Klub Brno

This is alternative content.

Vítáme vás

       na stránkách Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s. (PKB). Byl založen 21.4.1998, jako první regionální klub v České republice, z iniciativy Neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci. Jsme jedním z dvaceti regionálních klubů Společnosti Parkinson z.s. s celostátní působností.
       Posláním regionálních klubů je zlepšovat životní podmínky našich členů,
napomáhat k posílení jejich sebevědomí, učit je překonávat každodenní problémy a tím ulehčovat složitou životní situaci i jejich nejbližším.
Našimi členy jsou nejen nemocní Parkinsonovou chorobou, jejich rodinní příslušníci, ale také lékaři z Brna a jeho okolí.

Výpis ze spolkového rejstříku

                    pobocny_spolek_brno_usnesení_soudu                 spolkovy_rejstrik_zmena_adresy

       Ve své činnosti se zaměřujeme především na organizování rehabilitačních cvičení, odborných přednášek, logopedické péče, ale i pravidelných klubových setkávání a různých společenských akcí, vycházek apod. Těmito aktivitami předcházíme tomu, aby se nemocní necítili vyřazeni ze společnosti a neuzavírali se do sebe.
        Rádi mezi sebou přivítáme všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají a Vás,
kteří nás přijdete potěšit svojí přítomností.

Parkinsonova choroba

       Parkinsonova choroba je chronické onemocnění centrální nervové soustavy, které
se řadí ke skupině onemocnění motorického systému. Nemoc je přímým důsledkem úbytku nervových buněk v části mozku nazývané černá substance. Tyto nervové buňky produkují dopamin, zajišťující přenos signálů mezi nervovými buňkami. Nedostatek dopaminu ovlivňuje chování kritických nervových buněk tak, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.
       Tato nemoc je známa od starověku. Anglický lékař James Parkinson (na obrázku) ji podrobně popsal v roce 1817 a od té doby výzkumníci a kliničtí lékaři využívají jeho původní poznámky.

                     james_parkinson          james_parkinson_essay.jpg

Příznaky Parkinsonovy nemoci (PN)

       Příznaky Parkinsonovy nemoci (PN) často přicházejí postupně a s rostoucí závažností.
Patří mezi ně třes nebo chvění končetin, obtíže s udržováním rovnováhy při chůzí, ztuhlost nebo strnulost celého těla a zpomalení pohyblivosti. Pacienti mají problémy s chůzí, řečí nebo s prováděním dalších jednoduchých manuálních úkonů. Vývoj Parkinsonovy nemoci (PN) se u jednotlivých pacientů výrazně liší. Někteří pacienti mají řadu let relativně málo závažných příznaků, zatímco jiní překonávají mnoho komplikovaných příznaků, které vedou během několika let ke ztrátě pohyblivosti.