This is alternative content.

Přednáška "Smysl života s nemocí" (23. listopadu 2009)

     "Zdraví" - STAV HARMONIE
     "Nemoc" – NARUŠENÍ HARMONIE
     Podrobně jsme byli seznámeni s tím, jak vlastně je naše tělo utvořeno a co se děje v jednotlivých částech mozku. Že život je výsledkem toho, jak fungují tři zárodečné listy – endoderm, ektoderm a mezoderm. Jak souvisí s jednotlivými orgány těla a že jejich správná funkce je závislá na našich pocitech a emocích.

     Dověděli jsme se o důležitosti dýchání a jaký má smysl pro náš život. Neméně zajímavé jsou další možnosti, jak zlepšit život, získat energii a pocit pohody i při Parkinsonově nemoci.
     Překvapením pro mnohé bylo například to, že pouze správným a uvědomělým dýcháním lze zmírnit mnohé negativní projevy nemoci a různé zátěžové situace.
     Prostě jsme dostali mnoho inspirací, jak hledat proti nemoci takové obranné mechanizmy, kterými využijeme toho, čím nás nemoc omezuje ve svůj prospěch. A co dodat?
      PhDr. M.Pšikalová rozhodně ví jak zaujmout posluchače. Odborný výklad odlehčila cviky na podporu a udržování hybnosti. Na přednášce se nás sešlo více jak třicet, což svědčí o velkém zájmu pacientů aktivně bojovat proti depresím i špatným náladám. Přednáška byla pro nás moudrým, hojivým balzámem a paní doktorka je sluníčko.

     Po občerstvení, za jehož organizaci patří dík hlavně Věrce, se většina z nás převlékla do cvičebních úborů a s chutí překročila práh místní tělocvičny. Ostatní alespoň přihlíželi ukázkám cvičení pro parkinsoniky, které na přednášku navazovalo.

     Naše milé fyzioterapeutky Míša a Klárka, pod vedením Mgr.Lukáše Katzera nás již očekávali v plné sestavě a připravili nejedno překvapení. Přinesli různé cvičební pomůcky, se kterými jsme dosud necvičili. Podle pohybových schopností jsme se rozdělili do skupinek, kterým se věnoval vždy jeden z cvičitelů. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří mnoho chodit nemohou. I jim se dostalo individuální péče a přiměřeného protažení těla.
     Pochopitelně největší zábava byla s barevným padákem. Ten znali jen ti, kteří byli na rekondičním pobytu. Způsob cvičení s ním je natolik rozmanitý a radostný, že mnozí si ani neuvědomovali, že pan Parkinson je mezi námi.

     Závěrečný společný tanec byl tentokrát v rytmu country. A to jsme ještě nevěděli, že je to "příprava na suchu" pro cvičení v bazénu. Tam jsme si ho asi za týden teprve užili ... Za toto krásné odpoledne, plné zážitků a nových poznatků nutno vřele poděkovat naší sponzorské firmě,
                                                            gsk
která finančně podpořila tuto akci a přispěla k tomu, že máme mnoho vzpomínek a zajímavých inspirací do dalších všedních dnů.

                                                                                     Eva Vernerová a Jiřina Zelenáková