This is alternative content.

Konference "Aktivně v životě i v léčbě" (2. dubna 2009)

      To odpoledne se vydařilo. Konečně se oteplilo. Poprvé jsme letos s manželem chvíli poseděli na lavičce pod velkým platanem v areálu nemocnice u sv.Anny. Před 16.hodinou jsme vyjeli výtahem do 3.patra. V posluchárně I. neurologické kliniky bylo už plno a další zájemci stále přicházeli… Bylo to mimořádné odpoledne, plné poučení i povzbuzení od perfektních lékařů – odborníků na problémy spojené s Parkinsonovou chorobou: prof.MUDr. I.Rektora, CSc, doc.MUDr. I.Rektorové, PhD, MUDr. M.Baláže – za I. neurologickou kliniku LF MU ve FN U sv.Anny v Brně a dále doc.MUDr. J.Rotha, CSc a MUDr. T.Uhrové z VFN Praha, 1.LF UK.
      Po více než dvouhodinovém přednesu lékařů vystoupila naše předsedkyně paní Mgr.Eva Vernerová, která mimo jiné připomněla členům Klubu, jak navštívila podobnou akci v Rakousku a jak si tehdy předsevzala, že se totéž musí podařit v Brně. Její sen se právě splnil. Podařilo se a bylo to moc užitečné a krásné, díky !

Budu si pamatovat tyto důrazné rady:
- Nikdy sám nevysazovat léčbu !
- Aktivně v životě i v léčbě ! (pohyb a deník)
- Bez vzájemné pomoci to nejde !

                                                                                       Jiřina Zelenáková                                                                                         zelenakova_photo.jpg