Pozdrav ze Slovenska (26.7.2009)

      Vážená p. Mgr. Eva Vernerová, milí priatelia, členovia klubu Brno, posielam vám srdečné pozdravy zo Slovenska.

Mnohí už iste viete, že na Slovensku sa vytvoril pre parkinsonikov nový subjekt. Máme založené občianske združenie, Spoločnosť Parkinson Slovensko. Ocitli sme sa na začiatku pomerne ťažkej cesty, ale sme tu pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Situácia na Slovensku si vyžiadala zmenu a my sme ju aj uskutočnili.

      Ako člen českej Společnosti Parkinson, som všetky potrebné informácie \"nasávala\" práve na tejto pôde. Ak poviem, že mám českú školu verte mi, vravím to s maximálnou úctou, ako aj s uznaním. S uznaním a s úctou k l'uďom, ktorí stáli na mojom začiatku a ja bez ich pomoci by som nenabrala odvahu na rozbeh novej spoločnosti. Aj z tohto dôvodu vám píšem.

      Preto mi dovol'te prosím, predsedníčke klubu Brno p. Mgr.Evě Vernerovej, vysloviť svoje poďakovanie. Poďakovanie za to, že intenzívne sledovala môj \"osud\", povzbudzovala ma a verila, že sa mi to raz podarí. Svedčia o tom aj jej maily, písané neraz neskoro v noci, keď i po náročnej práci si našla čas na svoju slovenskú priatel'ku. Nesmierne mi to pomohlo a ja som Evičke už neraz ďakovala. Cítim však minimálne morálnu povinnosť poďakovať sa jej, aj touto formou. Stála na čele mnohých, ktorých povzbudivé slová a rady ma hnali vpred. Jej úprimné slová a následné objatia pri plánovaných akciách na území Českej republiky, vravia o všetkom. Vravia o jej podpore, obetavosti, ako aj o ochote mi kedykol'vek pomôcť. Toto všetko sa mi dostalo od tej úžasnej ženy a ja sa pred ňou hlboko skláňam. Slová: \"Úprimne ďakujem z celého srdca\", verte mi píšem so slzami v očiach.

      Záverom mi ešte dovol'te sa poďakovať aj p. doc. MUDr. Irene Rektorovej, Ph.D. Jej povzbudivé slová, ako aj ponúkaná pomoc, či rady posielané v mailoch, mám starostlivo odložené. Cením si ich nesmierne, ako aj to, že i napriek svojej pracovnej zaneprázdnenosti si našla čas aj na mňa.

      Čo povedať na úplný záver? Úprimne ďakujem, za pomoc, podporu a za prejavenú l'udskosť. Slovensko na pomoc, ktorá prišla aj od vás, z Brna, nezabudne. Budem sa stále snažiť, aby vzťahy medzi slovenskou a českou Parki spoločnosťou boli stále nadštandardné, váš klub samozrejme z toho nevynímajúc. Prajem všetkým pevné zdravie, úspešný i keď nel'ahký boj s Parkinsonom, veľa elánu a síl.
So srdečným pozdravom,

                                Zuzana Michalková, predseda Spoločnosti Parkinson Slovensko
                                   michalkova_photo