This is alternative content.

Plán činnosti 2013

| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Prázdninové akce |
| Září | Říjen | Listopad | Prosinec |

LEDEN

8.1.2013 (úterý) - ZAHÁJENÍ STOLNÍHO TENISU


16.1.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
      - seznámení s plánem činnosti na 1. pololetí 2013
      - informace o novele zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, úpravy sociálních
        dávek a další legislativní změny souvisejícími se sociální oblastí.


17.1.2013 (čtvrtek) - ZAHÁJENÍ REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
18.1.2013 (pátek, 14.00 hod.) - MDB VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
                   Zdeněk Merta, Stanislav Moša: OČISTEC
                            (muzikálová situační komedie/světová premiéra)


ÚNOR

20.2.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
Výroční členská schůze PKB
- volba výboru PKB
- zpráva o hospodaření v roce 2012
- informace z valné hromady Společnosti Parkinson o.s.


BŘEZEN

2.3.2013 (sobota, 14.30 hod.) - PROCHÁZKA - KVETOUCÍ ORCHIDEJE
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické university v Brně
         třída Generála Píky, Brno, Černá Pole, poblíž zastávky Bieblova, tram. č.9 a 11


8.3.2013 (pátek, 14.00 hod.) - ZORRO (historický romantický muzikál)
                                                            VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA

Kde? Městské divadlo Brno


20.3.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: - Informace z valné hromady Společnosti Parkinson o.s.
                 - Tanec v sedě s Vendulou Faktorovou

DUBEN

16. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO DNE PN a 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PKB V MÉDIÍCH:
            (doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., Mgr. Eva Vernerová)

11.4.2013 (čtvrtek, 7.00 hod.) - DOBRÉ RÁNO Z BRNĚNSKÉHO TV. STUDIA


12.4.2013 (pátek, 11.00 hod.) - ČESKÝ ROZHLAS BRNO

13.4.2013 (sobota, 11.00 hod.) - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI
            15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PKB A 16. VÝROČÍ SVĚTOVÉHO DNE PN

(pořádáno ve spolupráci:Muzeum města Brna, Zeleň města Brna
a patrona PKB Zdeňka Junáka)
Kde? Nádvoří hradu Špilberk


17.4.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: Procházka Londýnem s Vandou (promítání videa s výkladem)


20.4.2013 (sobota, 14.30 hod.) - PROCHÁZKA - JARO V ZAHRADĚ
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické univerzity v Brně

KVĚTEN

11.5.2013 (sobota) - VYCHÁZKA - JARO S LIŠKOU BYSTROUŠKOU
Kde? Bílovice nad Svitavou
(Odjezd autobusem č.75 ze Staré osady v 9.51 hod., sraz v Bílovicích nad Svitavou
v 10.15 hod.)


15.5.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: Muzikoterapie - ukázky


25.5.2013 (sobota, 14.30 hod.) - PROCHÁZKA, VÝSTAVA IRIS 2013
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické univerzity v Brně
         třída Generála Píky, Brno, Černá Pole, poblíž zastávky Bieblova, tram. č.9 a 11


ČERVEN

18.6.2013 (úterý) - UKONČENÍ TRENINGU STOLNÍHO TENISU


19.6.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
- Připravuje se

20.6.2013 (čtvrtek) - UKONČENÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ


PRÁZDNINOVÉ AKCE

20.7.2013 (sobota, 11.00 hod.) - BUKOVINSKÝ POHÁR (5.ročník)
Program:
- Odjezd z Brna společný: 10.00 hod., Stará osada
- Sraz: v 10.30 hod. v hospůdce Nad Rakovcem v Bukovince
- Oběd
- Soutěžní discipliny: stolní tenis, hod na koš, šipky, Petangue aj.
       Dobrotky si přivezeme.


3.8.2013 (sobota, 6.00 hod.) - 6. PARKINSONIÁDA v Piešťanech
- Odjezd mikrobusem v 5.30 hod., z parkoviště před OD Tesco, návrat po 23.00 hod.
- každý účastník si hradí startovné ve výši 15€

ZÁŘÍ

10.9.2013 (úterý) - ZAHÁJENÍ TRENINGU STOLNÍHO TENISU
potom každé úterý v hale MORAVSKÁ SLAVIA, Vojtova 12, 639 00 Brno 9 - 11.00 hod. (ukončení 10.12.2013)


16.9.2013 (pondělí) - ZAHÁJENÍ CVIČENÍ V BAZÉNU (částečná úhrada)
Následující cvičení: 30.9., 14.10., 11.11., 25.11., 9.12


18.9.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: Informace ze SP, činnost klubu ve 2.pololetí 2013, Parkinsonik a hudba


27.9.2013 (pátek, 14.00 hod.) - VEŘEJNÁ GEN. ZKOUŠKA Městské divadlo Brno
                                                     muzikál FLASHADANCE


28.9.2013 (sobota, 14.30 hod.) - BARVY PODZIMU - VYCHÁZKA
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity,
         Brno - Černá Pole, ul. gen. Píky, poblíž zastávky Bieblova.
Jak se tam dostanete? Tram. č. 9 a 11


ŘÍJEN

12.10.2013 (sobota, 8.00 hod.) - SPORTOVNÍ DEN Velké Němčice


16.10.2013 (středa) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
                  Program: Rekapitulace akcí letošního roku - video


17.10.2013 (čtvrtek) - ZAHÁJENÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ (v nových prostorách)
KDE: tělocvična Sokola Brno 2, areál centra Sport Balkán, Jugoslávská 5, Brno-Zábrdovice
KDY: každý čtvrtek od 15.30 – 16.30 hod. (letos do 12.12. 2013)
INFO: - přímo u tramvajové zastávky č. 9, 3 a pár metrů dál 4, 5, 11
            - bezproblémové parkování přímo u budovy zdarma
            - možnost osvěžení na baru
            - s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení, karimatka

Cvičení probíhá pod odborným vedením fyzioterapeutky Ivany Sukové.

LISTOPAD

9.11.2013 (sobota, 14.00 hod.) - PROCHÁZKA (Víkend v zahradě: Kvetoucí orchideje)
Kde? Arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické univerzity Brno, ul. gen. Píky
Jak se tam dostanete? tram. č.9, zastávka Bieblova


21.11.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ SETKÁNÍ
Program: neupřesněn


25.11.2013 (pondělí, 14:30 hod.) - ODBORNÁ LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Kde? třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, Černá Pole, Židovská obec
Program:
1. Informace ze Společnosti Parkinson a PKB
2. prof. MUDr. Irena Rektorová - Nemotorické příznaky PN, jejich fluktuace a léčba
3. PhDr. Milena Košťálová - Hypokinetická dysartrie u PN
4. MUDr. Marek Baláž - Mapa pohody při léčbě PN
Občerstvení sponzoruje společnočnost UCB s.r.o.

PROSINEC

18.12.2013 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
                       Adventní setkání - loučení s rokem 2013
Kde? Restaurace Varna, Solniční 3a
Program:
- jako překvapení připraví Jiří Látal s přáteli

- Plán bude průběžně doplňován o další akce a podobně, dle aktuální domluvy.
- Změny a doplňky v programu jsou vyhrazeny.
- Přijďte potěšit sebe i nás.
                                                                                           vernerova_podpis
                                                                           Mgr. Eva Vernerová, předsedkyně PKB