This is alternative content.

Plán činnosti 2012 (1. pololetí)

| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Prázdninové akce |
| Září | Říjen | Listopad | Prosinec |

LEDEN

18.1.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
      - Seznámení s plánem činnosti na 1. pololetí 2012
      - Beseda o změnách v Sociální reformě s paní Leou Janků z Odboru sociální péče
        Magistrátu města Brna, vedoucí Oddělení pro těžce zdravotně postižené
      - Vzpomínka na Vánoce v Irsku – beseda s Vandou


ÚNOR

3.2.2012 (pátek, 19.00 hod.) - BESEDA U CIMBÁLU S CIMBLOVOU MUZIKOU LÍŠEŇ


15.2.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
Výroční členská schůze PKB
- Zpráva o činnosti v roce 2011
- Zpráva o hospodaření v roce 2011
- Psychomotorická cvičení – 6/9 pokračování


BŘEZEN

10.3.2012 (sobota, 15.00 hod.) - PROCHÁZKA - KVETOUCÍ ORCHIDEJE
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické university v Brně
         třída Generála Píky, Brno, Černá Pole, poblíž zastávky Bieblova, tram. č.9 a 11


21.3.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
- Psychomotorická cvičení – 7/9 pokračování
- Zpívání pro pamětníky se skupinou Kamarádi
   Kromě country zahrají i na vaše přání.


DUBEN

14.4.2012 (sobota, 11.00 hod.) - SETKÁNÍ NA ŠPILBERKU K POCTĚ 14. VÝROČÍ
                                                ZALOŽENÍ PKB A 15.VÝROČÍ SVĚTOVÉHO DNE PN

- pořádáno pod záštitou statutárního města Brna, Muzea města Brna, Špilberk 1, Brno
  a patrona PKB Zdeňka Junáka


18.4.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
- Psychomotorická cvičení – 8/9 pokračování
- MÁŠ JEN JEDNU ŠANCI (dokument o výstupu pěti žen s roztroušenou sklerózou
  na nejvyšší vrchol Afriky Kilimanjaro, z toho jedna na invalidním vozíku.


KVĚTEN

16.5.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: - Psychomotorická cvičení - 9/9 závěrečné zhodnocení
                  s Mgr. Dagmar Trávníkovou a její harmonikou


23.5.2012 (středa, 18.30 hod.) - 3. BENEFIČNÍ KONCERT pro PARKINSON KLUB BRNO
             - Pořádají posluchačky Pedagogické fakulty s podporou vedení Masarykovy
               univerzity v Brně a patrona brněnských parkinsoniků pana Zdeňka Junáka.
Kde? Konvent Milosrdných bratří (sál), Vídeňská 7, Brno (bezbariérový přístup)
Program: Sbor PdF MUNI (ženský i velký) a sólisté, klavírní sólo.

26.5.2012 (sobota, 15.00 hod.) - PROCHÁZKA, VÝSTAVA IRIS 2012
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické university v Brně
         třída Generála Píky, Brno, Černá Pole, poblíž zastávky Bieblova, tram. č.9 a 11


ČERVEN

16.6.2012 (sobota, 11.00 hod.) - BUKOVINSKÝ POHÁR - 4.ročník
- Odjezd z Brna společný: 10.00 hod. - Stará osada
- Sraz: v 10.30 hod. v hospůdce Nad Rakovcem v Bukovince - oběd
- Soutěžní discipliny: stolní tenis, hod na koš, šipky, Petangue aj.
                                              Dobrotky si přivezeme.


19.6.2012 - UKONČENÍ TRENINGU STOLNÍHO TENISU

20.6.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program:
- Seznámení s plánem činnosti na 2.pololetí 2012
- Tanec v sedě s Mgr. Vendulou Faktorovou

21.6.2012 - UKONČENÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ


PRÁZDNINOVÉ AKCE

4.8.2012 (sobota) - 5. PARKINSONIÁDA DUBŇANY


ZÁŘÍ

11.9.2012 (úterý) - ZAHÁJENÍ STOLNÍHO TENISU


17.9.2012 (pondělí) - ZAHÁJENÍ REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ V BAZÉNU


19.9.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ SETKÁNÍ
Program: Vzpomínky na léto, vyprávění, fotografie.


20.9.2012 (čtvrtek) - ZAHÁJENÍ REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ


21.9.2012 (pátek) - MDB VEŘEJNÁ GEN. ZKOUŠKA
                             (Funny Girl - klasická muzikálová komedie)


29.9.2012 (sobota, 15.00 hod.) - BARVY PODZIMU - VYCHÁZKA
Kde? Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity,
         Brno - Černá Pole, ul. gen. Píky, poblíž zastávky Bieblova.
Jak se tam dostanete? Tram. č. 9 a 11


ŘÍJEN

17.10.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: neupřesněn


20.10.2012 (sobota) - PRAŽSKÝ PODZIM (pořádá Společnost Parkinson o.s.)


LISTOPAD

4.11.2012 (neděle, 15.00 hod.) - PROCHÁZKA - KVETOUCÍ ORCHIDEJE
Kde? Arboretum Mendelovy zamědělské a lesnické univerzity Brno, ul. gen. Píky
Jak se tam dostanete? tram. č.9, zastávka Bieblova


13.11.2012 (úterý) - ODBORNÁ LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Program: doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. - Nejnovější poznatky ze světa PN
Kde? třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, Černá Pole, Židovská obec


21.11.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ SETKÁNÍ
Program: neupřesněn


30.11.2012 (pátek) - MDB VEŘEJNÁ GEN. ZKOUŠKA
                             (Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot - KOČKY)


PROSINEC

19.12.2012 (středa, 14.00 hod.) - KLUBOVÉ ODPOLEDNE
Program: neupřesněn- Plán bude průběžně doplňován o další akce a podobně, dle aktuální domluvy.
- Změny a doplňky v programu jsou vyhrazeny.
- Přijďte potěšit sebe i nás.
                                                                                           vernerova_podpis
                                                                           Mgr. Eva Vernerová, předsedkyně PKB