This is alternative content.

Jeden den v Brně (13.11.2012)

     Naši členové klubu se vzdělávají rádi a získané poznatky se snaží průběžně realizovat. Bylo tomu tak i 13. listopadu. Dopoledne pilně procvičovali své tělo při stolním tenise v hale Moravské Slavie. Tentokrát jich bylo více. Přijeli i členové ze vzdálenějších míst. Díky "neznámému" sponzorovi (velice děkujeme) mohli hrát na dvou stolech za dozoru Petra Sedláčka, který nešetřil radami. Rychle jsme se střídali ve hře, a tak nikdo dlouho neseděl. Odpoledne na lékařské přednášce doc. Mudr. Ireny Rektorové se již plně soustředili
na téma přednášky NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O PARKINSONOVĚ NEMOCI. Paní docentka suverénně a s velkým přehledem vysvětlila všechny možnosti současné léčby. Všem, kteří se dotazovali ochotně vysvětlila individuální problémy. Více jak sedm desítek zúčastněných odcházelo spokojeně. Zvlášť děkujeme rodinným příslušníkům, kteří své nemocné doprovodili a se zájmem výklad také vyslechli. Přednáška byla velmi podnětná a ačkoli nelze popsat přesně její obsah, jedno sdělení přesto:
"Duševní nepohoda je příčinou prohloubení obtíží parkinsoniků."
Proto Vám všem přeji mnoho dnů prožitých s úsměvem a dobrou náladou. Je nutné hledat alespoň malé radosti, které nejen zlepší zdravotní stav, ale hlavně povedou k pocitu štěstí ze života.

     Naposledy byla s námi v tento den, byť jen ve vzpomínce, paní Hana Rybářová. Opustila nás 8.11.2012 ve věku 75 let. Aktivně pracovala pro klub od roku 2001, v letech 2003 - 2007 pevně držela předsednické žezlo. Statečně bojovala nejen s Parkinsonovou nemocí, přesto úsměv a humor byl vždy součástí jejího života. Měla ráda svoji velkou rodinu a lidi vůbec. Hani, děkujeme za všechno, co jsi pro parkinsoniky udělala. Čest Tvé památce.

                                                                  S přáním všeho dobrého, Eva Vernerová