This is alternative content.

5. Parkinsoniáda (3.8.- 5.8.2012)

     Tato událost je pro lidi žijící s Parkinsonovou nemocí důležitá z mnoha hledisek. Členové brněnského klubu cestovali se svým doprovodem ve dvou mikrobusech, nebo vlastním autem. Celkem obléklo tričko s logem PARKINSON KLUBu BRNO 26 lidí, z toho se všech 14 nemocných přihlásilo do různých sportovních disciplin. Jako obvykle jsme se zastavili pro Honzu v Rousínově. Bez něj by náš tým nebyl úplný. Museli jsme si v uvedenou sobotu pěkně přivstat. Již v 8.15 hodin jsme se sešli u sportovní haly Želva. Po krátkém občerstvení jsme v 9 hodin hrdě vstupovali do haly s transparentem BRNO k slavnostnímu zahájení.
     Akce je mezinárodní, takže kromě klubů ČR (Ostrava, Zlín, Slovácko, Pardubice, Praha a Olomouc) byli mezi námi také účastníci ze Slovenska, Polska a Rakouska. Letos poprvé přijelo soutěžit i několik jednotlivců, kteří nejsou členy žádného klubu. Na počest setkání zazněla píseň – neoficiální hymna parkinsoniků. Je velmi dojemná. Její slova vyjadřují úskalí života s Parkinsonovou chorobou. Poté přivítal všechny zúčastněné pan Jan Škrkal, předseda Společnosti Slovácko, "otec" všech Parkinsoniád. Jeho vnuk Juan je nadaný houslista. Když zahrál skladbu "AIR VARIE", ani jsme nedutali a naslouchali krásným tónům. Paní Ivana Braunová přednesla vlastní báseň věnovanou parkinsonikům. Moderátorka Regina představila vzácné hosty, kteří pravidelně přijíždějí, aby pozdravili přítomné a během dopoledne buď pomohli s organizací soutěží, nebo si prostě popovídali. Jako prvního zmíním místopředsedu senátu ČR pana Zdeňka Škromacha. Právě on trpělivě a s úsměvem v průběhu dopoledne debatoval a odpovídal na palčivé otázky dnešní doby mnoha přítomných. Účastnila se také poslankyně paní Lenka Kohoutová, vždy přiloží "ruku k dílu" a plní pořadatelské povinnosti. Dalším významných hostem byl jako obvykle člen zastupitelstva Jihomoravského kraje pan Jiří Janda. Dále jsme přivítali pana poslance Ivana Ohlídala. Byli jsme velmi hrdí na to, že pozvání přijala paní MUDr. Zora Prosková za Magistrát města Brna, vedoucí Odboru zdraví. K významným hostům patřili také starosta Dubňan pan Josef Ilčík a místostarosta Hodonína pan Vojtěch Sulajka. Za neurologickou obec lékařů již tradičně – pan MUDr. Petr Dušek a MUDr. Eva Balažiová z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze. Moderátorka Regina nezapomněla na poděkování všem sponzorům, kteří mají velký podíl na tom, že se může akce tak velkého rozsahu uskutečnit. Opět jsme s hrdostí vyslechli, že mezi nimi bylo tentokrát i město Brno. Pořadatelé nezapomněli ani letos na sociální pomoc. Rady z této oblasti si mohli zájemci vyslechnout od sociální poradkyně paní Karly Zbořilové a sociálně právní a zdravotní poradkyně paní Dariny Madžikové.
     Po všech formalitách zahájil pan Jan Škrkal 5.Českou Parkinsoniádu.
Soutěžilo se v těchto disciplinách: stolní tenis, kop na branku, hod do koše, lovení rybiček na udici, kroužky, šipky, curling, boccia (halový pétanque), střelba ze vzduchové pušky – nová disciplina, bowling. Mimo soutěž si mohli zájemci zahrát šachy. Naši brněnští soutěžící si postupně vyzkoušeli ty discipliny, na které se těšili a cítili se na ně po fyzické stránce. Například bowling je velmi náročný sport. Hodit na dráhu kouli o hmotnosti 9 – 12 kilogramů dá zabrat. Přestže je to opravdu vysilující závod, neodradil ani našeho Luboše. Díky pomoci Mariana, Boženky Krajčovičových a odborných rad fyzioterapeutky Romany, zvládl dle svých možností i tuto disciplinu. Boženka dodávala kuráž, nešetřila chválou při každém hodu. Později i na kopu na branku a tak si vedl Luboš velmi dobře. Petr měl plné ruce práce – obětavě přebíhal od svého milovaného stolního tenisu ke curlingu a dalším. Děvčata – Táňa, Vanda i Libuše napíraly síly, postřeh a obratnost v boccie, curlingu, šipkách i hodnu na koš. Nenápadný Vladimír obratně soutěžil ve vybraných disciplinách. Nejvíce napětí jsme spoluprožívali s Liborem až do pozdního odpoledne.
     Ještě v 15 hodin jsme mu všichni drželi palce. Díky přesné mušce si vedl úspěšně v nově zařazené disciplině – střelbě ze vzduchové pušky. Však hned po ukončení soutěže obdržel od zástupců Střeleckého klubu Brno nádherný broušený pohár a další věcnou cenu. A to ho teprve čekalo závěrečné slavnostní vyhlášení. Jsem si jistá, že měli radost ze soutěžení i Karel, Mirek a Jarda. Po výborném obědě nám Mirek zahrál na kytaru a zazpíval ze svého repertoáru . Než jsme se dočkali slavnostního vyhlášení, vítězů, zpestřili nám chvíle čekání členové folklorního souboru DÚBRAVA. Zahráli u cimbálu, zazpívali, zatančil a rozveselili všechny přítomné. Však jsme je odměnili bouřlivým potleskem.

A začalo odměňování. Jak dopadli Brňáci?
Vanda Škodová: 1. místo – ženy - boccia
Vladimír Vlach: 2. místo – muži - boccia
Petr Sedláček: 2. místo – muži – šipky
Petra Sedláček: 1. místo – muži – stolní tenís
Libor Jaša: 1. místo – muži – střelba ze vzduchovky

Ze 158 soutěžících parkinsoniků – 3 zlaté a 2 stříbrné medaile !!!
V celkovém hodnocení kolektivů – 4. místo a nejpočetnější delegace. Úsměv na tvářích, slzy dojetí a radosti. To vše se dalo vyčíst z tváří nejen těch výše jmenovaných, ale všech zúčastněných. GRATULUJEME. Naše předsedkyně Mgr. Eva Vernerová předala vítězům discipliny boccia mužům i ženám, zástupcům Polska, Rakouska, Slovenska a pořádající Společnosti Parkinson Slovácko zajímavé publikace o Brnu, průvodce městem a další upomínkové dárky. Pro tuto příležitost je věnoval 1. náměstek primátora města Brna Ing. Robert Kotzian, Ph.D. a MUDr. Zora Prosková, vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna. Upřímně děkujeme za tuto formu podpory. Svoji účast považujeme za důstojnou reprezentaci města, na jsme tolik hrdi.
     Po výtečné večeři rozloučení s přáteli jsme se vydali domů obohaceni novými zážitky.
Moje poněkud obšírné sdělení je proto, aby
- soutěžící si připomněli atmosféru
- ostatní čtenáři udělali představu, o čem Parknsoniáda je a proč nám dává tolik zážitků.

Končím větou, která charakterizuje Parkinsonovu chorobu:
"Že prý nechodím rychle, zato vím, kdy a kam jdu."

                                                                          Mgr. Jaroslava Pelikánová
                                                                                 pelikanova_photo.gif

Dodatek:
Děkujeme naší Jarušce za obětavou péči a starostlivost, kterou nás zahrnovala v Dubňanech a svojí láskyplnou přítomnost, kterou přináší radost i v dalších našich aktivitách.
                                                                        Za všechny Eva Vernerová