This is alternative content.

IV.Bukovinský pohár (červen 2012)

sportovní setkání uprostřed krásné přírody v Bukovince na chalupě Varmužků se již stalo naší každoroční červnovou tradicí.

Přednosti:
- radost, úsměv a dobrá nálada, která provázela všech 27 účastníků po celý den
- neuvěřitelné nadšení soutěžit a nevynechat žádnou disciplinu
- byla azurově modrá obloha, trvale slunce nad hlavou a teploměr ukazoval téměř
  tropické teploty
- tradiční "kachnička a knedlo-zelo"(dobrot jsme přinesli víc než stačili sníst)
  a to se "zobalo"i v průběhu soutěží
- novinka č. 1 – hra KROKET, zatím zkušebně, díky daru rodiny Růžičkovy z Pardubic
- novinka č. 2 – poprvé byl předán putovní pohár absolutnímu vítězi

                                                           VÝSLEDKY:

         Šipky:                                                  Pétangue:
     1. Jaša Libor                                        1. Brudíková Františka
     2. Kincová Táňa                                   2. Hájková Darina a Malaťák Míťa
     3. Škodová Vanda                               3. Vernerová Eva a Verner Lubomír

Hod na koš: 1. Brudíková Františka
                    2. Škodová Vanda a Kincová Táňa

Kroužky: 1. Kincová Táňa a Verner Lubomír

Ping-pong:              ženy                                          muži
                       1. Kincová Táňa                       1. Vlach Vladimír
                       2. Pospíšilová Galina               2. Sedláček Petr
                       3. Kintrová Věra                      3. Malaťák Míťa

Absolutní vítěz – držitel Bukovinského poháru na rok 2012: Kincová Táňa

Poděkování:
- všem účastníkům za vynaložené úsilí
- manželům Varmužkovým za vřelou pohostinnost
- rozhodčím jednotlivých disciplin za obětavou práci (zejména panu Marianovi Krajčovičovi,
   Liboru Jašovi a Míťovi Malaťákovi) - studentce PF MU Romaně Katzové za podporu
   a pomoc

Bukovinksý pohár měl i svá ale:
- málo času (někteří museli odjet, nestihli vyhlášení vítězů a společné foto)
- v klubovém tričku vydrželi vzhledem k velkému vedru jen někteří vytrvalci

Závěr:
Ani pan Parkinson a jiné negativní jevy nezabrání lidem vzájemně si pomáhat
a podporovat se, aby tak mohli prožívat společné chvíle, naplněné radostí.

                                                                                      Eva Vernerová