This is alternative content.

3. benefiční koncert pro PKB (23.5.2012)

     Členové PKB, jejich přátelé a mnozí studenti Masarykovy univerzity zaplnili sál Konventu Milosrdných bratří v Brně. S Masarykovou univerzitou je brněnský klub parkinsonků spjat od svého vzniku. Již před 14-ti lety, na počest svého založení, se konal také benefiční koncert. I tehdy se na jeho realizaci podílel proděkan PF MU pan doc. Mgr. Vladimír Richter, což ve svém úvodním slovu dokumentoval dochovanou pozvánkou. S dalšími pracovníky a studenty univerzity úspěšně spolupracujeme dlouhodobě. Na podzim minulého roku dostala skupinka studentek PF oboru Speciální andragogiky nápad. Pod vedením PhDr. Kateřiny Sajot Solárové, studentek Bc. Hanky Zwettlerové a Bc. Ivany Márové vznikl "realizační tým" z řad dalších studentů. Velkou pomoc, zejména finanční podporu našel u proděkana pana PhDr. Karla Punčochy a paní PhDr. Lucie Procházkové. Výsledkem tohoto snažení byl květnový benefiční koncert. Záštitu nad ním převzal děkan Pedagogicke fakulty MU pan doc. RNDr. Jan Trna. Kromě zajištění sálu, programu a propagace se realizační tým asi třinácti studentek věnoval společně s některými parkinsoniky, v rámci cvičení jemné motoriky také zhotovení drobných dárkových předmětů. Společně s dalšími propagačními materiály byly k dispozici návštěvníkům v předsálí. Děvčata, oblečená do červených triček s logem PKB byla k nepřehlédnutí. Jejich vzorná péče před začátkem, i po celou dobu konání koncertu byla jen poslední tečkou za jednou z největších akcí brněnských parkinsoniků na veřejnosti. Jejich nadšení při organizováni koncertu bylo obdivuhodné a my se těšíme, že příští studenti od nich převezmou pomyslný "štafetový kolík". Lze upřímně blahopřát vedení univerzity k tomu, že umí vybrat vynikající studenty. Tito mladí lidé si nezvolili jen zajímavé povolání, ale smysluplné poslání – pomáhat lidem. Svým vnímavým postojem a konkrétní pomocí šířili tuto "nákazu" mezi desítkami dalších. Výsledkem byl zaplněný historický sál a více jak stovka učinkujících, kteří pro nás připravili hudební zážitek – nejlepší lék na veškeré neduhy. Pod dirigentskou taktovkou Michala Vajdy přednesl Pěvecký sbor Pedagogicke fakulty MU kromě zahraničních skladeb i ženské sbory B. Smetany, P. Ebena, Z. Lukáše a F. Lýska, např. píseň Měla jsem holoubka. Dojemná byla dueta A. Dvořáka a R. Schumanna. Vše ve svižném tempu a na vysoké profesionální úrovni. Společné prožité chvíle s nimi byly pohlazením na duši a velkou radostí. Přejeme jim úspěšné vykročení na nové cestě životem, aby jejich kroky byly stejně zdařilé jako v době studia. Jsou důkazem toho, že naše mládí je skvělé a tudíž trampoty seniorů mají šanci být úspěšně řešeny.
     V současném světě stále není dost lidských aktivit, které nezištně pomáhají potřebným, přinášejí jim radost a uspokojení. O to více si ceníme toho, že pan Zdeněk Junák, herec Městského divadla v Brně se rozhodl stát naším patronem. Jsme velice rádi, že ve svém osobním a profesním životě našel čas a o činnost našeho klubu projevil zájem. Na úvod koncertu pozdravil přítomné veselými vzpomínkami z jiných koncertů v tomto sále.      Získané finanční prostředky budou výhradně určeny pro pravidelné pohybové aktivity parkinsoniků v Brně. Jak lékaři zdůrazňují, jsou stejně důležité jako léky.

                                                                                    Za PKB Mgr. Eva Vernerová