This is alternative content.

Klubové setkání (18.1.2012)

     První klubové setkání v novém roce 2012. Sešli jsme se v hojném počtu (34 osob), počasí bylo příznivé a očekávané hlavní téma schůzky zajímalo všechny členy. Předsedkyně Mgr. Eva Vernerová nás přivítala a vyřídila pozdrav od paní doktorky Šporové za Nadaci zdraví pro Moravu. Seznámila nás s plánem činnosti klubu na první pololetí letošního roku, kde bude největší akcí dubnová oslava Světového dne parkinsoniků, která se bude konat 14. dubna v Brně na Špilberku. Informovala nás také o možnosti rekondičních pobytů. Pravidelné aktivity – cvičení, stolní tenis a plavání budou probíhat i v tomto roce v obvyklých termínech a klubová setkání budou i nadále každou třetí středu v měsíci.
     Přivítali jsme také paní Junovou z Rosic, která projevila zájem stát se novou členkou Parkinson Klubu Brno. Setkání se zúčastnila i paní Jindřiška Mikolášková, která vydala novou knihu veršů Hledání studánek. Paní Mikolášková je důkazem toho, že ani zdravotní postižení či věk, není překážkou aktivního života a nebrání jí využít své schopnosti.
     Hlavní náplní odpoledne byla návštěva paní Janků z Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, vedoucí Oddělení pro těžce zdravotně postižené. Seznámila nás s novinkami v Sociální reformě, které jsou pro nás důležité. Odpověděla na naše dotazy a poradila, jak při žádostech o příspěvky postupovat. Sama přiznala, že tyto změny komplikují zdravotně postiženým život, omezují sociální dávky, zhoršují dostupnost sociální péče oproti minulým rokům. Ve zbývajícím čase jsme si vyměňovali zážitky z vánočních svátků a probírali novinky v sociální reformě.

                                                                                      Marta Kubíková